سایت آبناک

هر چه میخواهد دل تنگت بگو

کارآمدی چرخش شغلی (جابجایی)

در یك سازمان ممكن است مسائل متفاوتی وجود داشته باشد كه تا حدود زیادی بستگی به دید و نگرش مدیریت دارند، به عنوان نمونه مواردی از قبیل تمركز یا عدم تمركز در تصمیم گیری ها، سیستم گزارش دهی، نوع شیوه مدیریت (مشاركتی یا غیر مشاركتی) و بسیاری از موارد دیگر كه می توان نام برد. اما عامل مهمی مانند ثبات یا گردش كاری، علاوه بر دید و نگرش مدیر به مقدار قابل ملاحظه ای تحت تاثیر اهداف سازمانی و عوامل تاثیرگذار محیط داخلی و خارجی قرار دارد.
 
در اینجا ذكر این نكته ضروری است كه مدیر قادر به كنترل عوامل داخلی خواهد بود لاكن در مورد محیط بیرونی وضعیت متفاوت خواهد بود و متغیرهای آن از قابلیت كنترل كمتری برخوردارند و مدیر چاره ای جز منطبق كردن اهداف و عملكردهای سازمان را با شرایط محیطی ندارد.

یكی از عوامل بسیار مهم كه امروزه مدیران را ناگزیر به استفاده از چرخش شغلی می كند منسوخ شدن مهارت ها می باشد. تغییر در تكنولوژی موجب منسوخ شدن بسیاری از مهارت ها شده است.

از دیگر مزایای برنامه گردش شغلی، افزایش تعهد سازمانی، چون فرد با علاقه به كار می پردازد، شكاف بین اهداف فردی و سازمانی كاهش یافته و تعهد به سازمان افزایش می یابد. از طرف دیگر با جابه جایی كاركنان در شغل های مختلف، سختی ها و مشكلات مربوط به شغل های خاص بین افراد سرشكن می شود و شكایات و اعتراضات نسبت به سختی شرایط كاری به حداقل می رسد. از دیگر پیامد های مثبت گردش شغلی می توان به افزایش رضایت شغلی، ایجاد حساسیت شغلی و كاهش خستگی كاركنان اشاره كرد.
 
 از دیگر پیامدهای منفی ثبات شغلی می توان به فرسودگی شغلی، كسالت كاركنان، خستگی زیاد، بی هویتی فرد، جدایی اهداف فردی و سازمانی و مقاومت در مقابل هر گونه تغییر شغلی اشاره كرد.
تمام مسائل و مشكلات فوق منجر شد كه مدیران سازمان ها جهت جلوگیری از كسالت كاركنان در محیط كار و برای منطبق شدن با تغییرات محیطی و تكنولوژیكی و پاسخگویی بهتر به نیازهای ذی نفعان و بالا بردن انگیزه كاری كاركنان، به ابزار های غنی سازی و توسعه مشاغل متوسل شوند كه از مهم ترین آنها می توان به گردش شغلی اشاره كرد.
 

در مطبوعات مدیریت گردش شغلی به صورت زیر تعریف شده است:

اگر كارهای تكراری موجب كسالت كاركنان شود و نوع كار كارمند به گونه ای باشد كه هماوردی در میان نباشد، می توان كارمند را به شغل دیگری در همان سطح از سازمان كه به همان مهارت ها نیاز دارد، منتقل كرد. اما در این جابه جایی باید مطابقت توانایی فرد با شغل مربوطه را جهت افزایش كارایی و اثربخشی در نظر گرفت و مدیر باید از هرگونه برخورد مغرضانه دوری گزیند.
 
نظر شما چیست؟
 
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و یکم شهریور ۱۳۸۹ساعت 9:22  توسط همه بچه های من  |